Batterijverwijdering

Wet voor het verwijderen van batterijen

De volgende mededeling is bedoeld voor personen die batterijen of producten met ingebouwde batterijen gebruiken en deze niet langer doorverkopen in de vorm waarin ze werden geleverd (eindgebruikers):

 

1. het gratis terugnemen van oude batterijen

 

Batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. U bent wettelijk verplicht om oude batterijen in te leveren, zodat een correcte verwijdering gegarandeerd is. U kunt gebruikte batterijen inleveren bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij een plaatselijke handelaar. Als distributeur van batterijen zijn wij ook verplicht om gebruikte batterijen terug te nemen, waarbij onze verplichting om batterijen terug te nemen beperkt is tot oude batterijen van het type dat wij als nieuwe batterijen in ons assortiment hebben of dragen. Gebruikte batterijen van het bovengenoemde type kunnen dus ofwel met voldoende frankering aan ons worden geretourneerd, ofwel rechtstreeks naar ons verzendingspakhuis op het volgende adres worden geleverd:

 

powermeter24 GmbH

Philipsstrasse 2

52068 Aken

 

2. betekenis van de batterijsymbolen

 

De batterijen zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak (zie hieronder). Dit symbool geeft aan dat batterijen niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. In het geval van batterijen die meer dan 0,0005 massaprocent kwik, meer dan 0,002 massaprocent cadmium of meer dan 0,004 massaprocent lood bevatten, wordt de chemische naam van de gebruikte verontreinigende stof vermeld onder het symbool van de afvalbak, waarbij "Cd" staat voor cadmium, "Pb" voor lood en "Hg" voor kwik.

 

Laatst bekeken