Likvidace baterie

Zákon o likvidaci baterií

Následující poznámka je určena pro ty, kdo používají baterie nebo výrobky s vestavěnými bateriemi a neprodávají je ve formě, která jim je dodávána (koncoví uživatelé):

 

1. Volný návrat použitých baterií

 

Baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Jste ze zákona povinni vrátit použité baterie, aby byla zaručena řádná likvidace. Použité baterie můžete odevzdat v místním sběrném místě nebo u místního prodejce. Jsme také povinni jako distributor baterií pro vracení odpadních baterií, s naší povinností převzít staré baterie takového druhu, jaký máme v našem sortimentu jako nové baterie nebo které jsme vedli. Staré baterie výše uvedeného druhu je proto možné buď bezplatně vrátit v dostatečném předplaceném poštovném nebo předat přímo do našeho expedičního skladu na následující adrese zdarma:

 

powermeter24 GmbH

Philips Street 2

52068 Aachen

 

2. Význam symbolů baterie

 

Baterie jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice (viz níže). Tento symbol označuje, že baterie by neměly být likvidovány společně s domovním odpadem. U baterií obsahujících více než 0,0005% hmotnostních rtuti, více než 0,002% hmotnostních kadmia nebo více než 0,004% hmotnostních olova, je pod symbolem popelnice chemický název konkrétní použité znečišťující látky - kde "cd" znamená kadmium, "Pb "znamená olovo a" Hg "pro rtuť."

Zobrazeno